archeologienota

Vooronderzoek Leuven Hertogensite fase W4

ID: 4986   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4986

Voorwaarden bij de beslissing

De modaliteiten aangaande bemaling, zoals gesteld in het plan van maatregelen bij de bekrachtigde archeologienota Leuven Hertogensite verkaveling met ID https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas4332 op p. 17 dienen gevolgd te worden. Hierbij wordt gesteld dat: 'Het opgravingsteam voorziet in afdoend materiaal (pompen, darmen, ...) om de waterlast door middel van regenval tot een minimum te beperken. Het kan noodzakelijk zijn om kader- of lijnbemaling te installeren om de onderste archeologische niveaus op te graven. De installatie van deze bemaling gebeurt op zo een manier dat de impact op het archeologisch erfgoed zo miniem mogelijk is. De verdere modaliteiten hiervoor dienen te worden afgesproken tussen de initiatiefnemer en de erkende archeoloog die de opgraving zal uitvoeren'.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2016K305 - Leuven Hertogensite - pvm met bijlagen.pdf
Auteur(s): DIERCKX Lies, VERAART Daphné

Verslag van resultaten
Bestand: 2016K305 Leuven Hertogensite - verslag van resultaten met bijlagen.pdf
Auteur(s): DEMEULEMEESTER Lise, GALLOO Matthias, VERAART Daphné

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.