archeologienota

Vooronderzoek Maasmechelen Palmenhof 1 te Meeswijk (Maasmechelen)

ID: 5149   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5149

Voorwaarden bij de beslissing

Na het landschappelijk profielputtenonderzoek dienen bijkomend volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:
-	Welke lithologische karakteristieken (textuur, korrelgrootte, sortering, afronding en kleur) kunnen onderscheiden worden ?
-	Welke sedimentaire structuren kunnen onderscheiden worden? Het gaat dan om gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), dikte van de sets, fining upward sequenties, periglaciale en andere post-sedimentaire verschijnselen.
-	Hoe kan dit vertaald worden naar proces en milieu?
-	Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en reductiezone)? 
-	Welke fenomenen wijzen op stilstandsfasen in de sedimentatie en waar zijn deze aangetroffen? Beschrijf de kenmerken waaronder diepteligging, ligging ten opzichte van TAW en maaiveld, aard van het moedermateriaal en lithogenetische of geomorfologische eenheid, kleur en dikte.
-	Waar is sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? Het betreft hier o.a. aard moedermateriaal, genetische eenheid, kleur, dikte en de positie van de bodem ten opzichte van TAW en maaiveld.
-	Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet op het voormalig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de ondergrond?

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2017G107_Palmenhof_PVM.pdf
Auteur(s): KASZAS Gabriella

Verslag van resultaten
Bestand: 2017G107_Palmenhof_VVR.pdf
Auteur(s): KASZAS Gabriella

Digitaal werkputten plan
Bestand: Bijlagen.zip
Auteur(s): KASZAS Gabriella

Relaties

Vooronderzoek Maasmechelen Palmenhof 1 te Meeswijk (Maasmechelen)
Nota - ID 6766
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6766

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.