archeologienota

Vooronderzoek Oostkamp Sijslosstraat

ID: 5219   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5219

Voorwaarden bij de beslissing

In het Programma van Maatregelen staat volgende zinsnede: "Figuur 3 toont het vooropgestelde proefsleuvenplan. Het is echter aangewezen dat het sleuvenplan bij aanvang opnieuw wordt geëvalueerd door de erkende archeoloog die het proefsleuvenonderzoek zal uitvoeren, dit in overleg met de initiatiefnemer (die eventuele randvoorwaarden kan opleggen) en rekening houdend met externe omstandigheden (bvb. terreinsituatie op moment van uitvoering, aanwezige begroeiing, …)."  Dit is niet toegelaten: de Code Goede Praktijk voorziet dat eventuele randvoorwaarden moeten opgenomen worden in de archeologienota.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2016K292 - Ruddervoorde Sijslostraat - programma van maatregelen met bijlagen.pdf
Auteur(s): VERAART Daphné

Verslag van resultaten
Bestand: 2016K292 Ruddervoorde Sijslostraat - verslag van resultaten met bijlagen.pdf
Auteur(s): DEMEULEMEESTER Lise, VERAART Daphné

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.