archeologienota

Vooronderzoek Boortmeerbeek Wespelaarsebaan-Kwijtveldstraat

ID: 5274   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5274

Voorwaarden bij de beslissing

De archeologienota toont aan dat er sporen kunnen aangetroffen worden uit de beginfase van de eerste Wereldoorlog.
-	Een vlakdekkend metaaldetectieonderzoek moet worden uitgevoerd voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek. Het terrein moet kortgemaaid worden in functie van de uitvoerbaarheid van deze veldkartering met metaaldetector.
-	De onderzoeksvragen moeten eveneens rekening houden met dit WOI potentieel: Zijn er WOI-sporen en vondsten aanwezig binnen het projectgebied?
-	Grachten worden gecoupeerd en geanalyseerd dmv volgsleuf of kijkvenster om hun eventuele functie als loopgracht te onderzoeken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: BOWE - Programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): BRUGGEMAN Jordi

Verslag van resultaten
Bestand: Rapport544BoortmeerbeekWespelaarsebaanKwijtveldstraat.pdf
Auteur(s): BRUGGEMAN Jordi, FERKET Ruth

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.