archeologienota

Vooronderzoek Middelkerke Badenlaan

ID: 5393   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5393

Voorwaarden bij de beslissing

In de weigering van de vorige versie van deze archeologienota werd ter informatie meegegeven dat een deel van het plangebied rond 2005 reeds werd onderzocht door middel van proefsleuven, maar dat hiervan geen enkele schriftelijke neerslag te vinden is. Wij stellen vast dat dit gegeven niet werd meegenomen in de tweede versie van de archeologienota, ook niet in voorzichtige of voorwaardelijke bewoordingen. 
Wij stellen daarom als voorwaarde een uitdrukkelijke mogelijkheid tot afwijking van het Programma van Maatregelen: indien na opstart van het proefsleuvenonderzoek op perceel 219B blijkt dat het terrein vergraven is door de aanleg van de parking die destijds aanleiding gaf voor het onderzoek, dan wel indien uit de oude sporen van de proefsleuven blijkt dat het terrein in 2005 afdoende werd onderzocht, kunnen de proefsleuven op het betreffende perceel opgeschort worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Geplande werken.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: PvM Middelkerke - Badenlaan.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Middelkerke Badenlaan.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.