archeologienota

Vooronderzoek Waregem Gentseweg

ID: 5453   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5453

Voorwaarden bij de beslissing

Als voorwaarde wordt gesteld dat deze constructies slechts gesloopt mogen worden tot op maaiveld niveau, en dat funderingen, kelders of vloerplaten enkel mogen worden verwijderd na toestemming van en in aanwezigheid van een erkend archeoloog. 

Bijkomend willen wij de aandacht vestigen op het feit dat het sleuvenplan voor dit project, zoals dat vooropgesteld wordt in het programma van maatregelen, in de praktijk uitvoerbaar wordt geacht. Enkel op basis van inhoudelijke elementen kan afgeweken worden van het bekrachtigde programma van maatregelen. Het is de verantwoordelijkheid van de erkend archeoloog en de bouwheer dat alle obstakels, zoals afsluitingen en bomen, worden verwijderd zodat het sleuvenplan kan worden nageleefd zoals bekrachtigd.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1 - Inplantingsplan.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Waregem Gentseweg.pdf
Auteur(s): DE GRYSE Janiek, DE TOLLENAERE Joren, THYS Clara, VAN GOIDSENHOVEN Wouter, WILLAERT Aaron

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Waregem Gentseweg.pdf
Auteur(s): DE TOLLENAERE Joren, THYS Clara, WILLAERT Aaron

Relaties

Vooronderzoek Waregem Gentseweg
Nota - ID 11580
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11580

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.