archeologienota

Vooronderzoek Tremelo Schrieksebaan

ID: 5565   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5565

Voorwaarden bij de beslissing

Het onderzoek met ingreep in de bodem wordt uitgevoerd volgens het uitgestelde traject. Dit onderzoek wordt opgesplitst in drie verschillende fases. Hierbij wordt omwille van de kosten-baten analyse geen vooronderzoek voorzien naar de aanwezigheid van eventuele steentijdsites (waarderend archeologisch booronderzoek en proefputten in functie van steentijd artefactensites). Indien bij de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek van de eerste fase indicatoren worden aangetroffen die kunnen wijzen op een bewaarde steentijd artefactensite binnen de contouren van het projectgebied wordt een bijkomende terreinwaardering uitgevoerd ifv steentijd artefactensites. Daarenboven wordt het proefsleuvenonderzoek van de andere fases in dit geval voorafgegaan door een waarderend archeologisch booronderzoek en indien nodig proefputten in functie van het opsporen van steentijd artefactensites.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2017I97_programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DEVROE Annika

Verslag van resultaten
Bestand: 2017I97_verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): DEVROE Annika

Relaties

Vooronderzoek Tremelo Schrieksebaan
Nota - ID 18828
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/18828

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.