archeologienota

Vooronderzoek Beerse Beerse, Krommenhof

ID: 5617   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5617

Voorwaarden bij de beslissing

- Bij de uitvoering van het landschappelijk booronderzoek dient extra rekening te worden
gehouden met de gekarteerde verstoorde bodem van de bodemkaart en de
verstoringsdiepte van de kleiput
- De sloop van de vloeren en het verwijderen van de verharding gebeuren op aanwijzen van
de erkende archeoloog die is aangesteld voor de uitvoering van het onderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Beerse_Krommenhof_PvM_DEF.pdf
Auteur(s): SWAELENS Christine

Verslag van resultaten
Bestand: Beerse_Krommenhof_VVR_DEF.pdf
Auteur(s): SWAELENS Christine

Verslag van resultaten
Bestand: Beerse Krommenhof - Bijlagen.zip
Auteur(s): SWAELENS Christine

Relaties

Vooronderzoek Beerse Beerse, Krommenhof
Nota - ID 11242
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11242

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.