archeologienota

Vooronderzoek Evergem Sleidinge Weststraat 2016

ID: 565   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/565

Voorwaarden bij de beslissing

Het rooien van bomen en het slopen van bestaande bebouwing dient -voorafgaand aan de prospectie- te gebeuren zonder schade te berokkenen aan potentieel aanwezige archeologische waarden.  Bomen dienen niet ontworteld maar afgezaagd te worden. Wortelstronken dienen gecontroleerd uitgefreesd te worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2016H75_SLE-WES-16_Sleuvenplan.dxf
Auteur(s): DE BRANT Raphaël

Programma van maatregelen
Bestand: 2016H75_SLE-WES-16_DEEL3_ProgrammavanMaatregelen.pdf
Auteur(s): DE BRANT Raphaël

Verslag van resultaten
Bestand: 2016H75_SLE-WES-16_DEEL2_VerslagvanResultaten.pdf
Auteur(s): DE BRANT Raphaël

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.