archeologienota

Vooronderzoek Waasmunster Schrijbergstraat 110

ID: 5703   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5703

Voorwaarden bij de beslissing

O	m eventueel archeologische erfgoed zo weinig mogelijk schade te berokkenen dient aan volgende randvoorwaarden voor de sloop van de bestaande panden te worden voldaan.  Indien de sloop uitgevoerd wordt voorafgaand aan het archeologisch onderzoek worden de bestaande panden slechts tot op het maaiveld gesloopt (met behoud van bestaande funderingen en vloeren) .
	De verdere ondergrondse sloop van funderingen, vloeren en ondergrondse structuren wordt uitgevoerd onder toezicht van de erkende archeoloog of archeoloog-projectleider die het onderzoek uitvoert.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 645 PvM.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Verslag van resultaten
Bestand: 645RapportWaasmunsterSchrijbergstraat110.pdf
Auteur(s): CLAESSENS Liesbeth, REYNS Natasja

Relaties

Vooronderzoek Waasmunster Schrijbergstraat 110
Nota - ID 16767
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/16767

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.