archeologienota

Vooronderzoek Ninove NinoveGraanmarkt

ID: 5783   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5783

Voorwaarden bij de beslissing

Gezien de specifieke ingrepen ter hoogte van de groenzone nog niet gekend zijn, kan deze zone 3 nog niet worden uitgesloten van verder archeologisch onderzoek. Indien uit de proefputten van zone 4 blijkt dat het archeologisch niveau zal worden aangetast bij aanleg van de bodemingrepen t.b.v. de aanleg van het groendomein dient deze zone 3 ook meegenomen te worden in het vervolgtraject.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 7.3 Geplande toestand_Overzichtsplan met positie doorsnedes.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: 7.2 Bestaande toestand_Niveau -1.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: 7.4 Geplande toestand_Niveau -1.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: 7.1 Bestaande toestand_Gelijkvloers.pdf
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Ninove Graanmarkt_PvM.pdf
Auteur(s): FREDERICK Kim

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Ninove Graanmarkt_VVR.pdf
Auteur(s): FREDERICK Kim

Relaties

Vooronderzoek Ninove NinoveGraanmarkt
Nota - ID 15364
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15364

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.