archeologienota

Vooronderzoek Heusden-Zolder Heusden-Zolder, Zollikken, M. Scheperslaan 183

ID: 5870   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5870

Voorwaarden bij de beslissing

-	Aangezien een A/C profiel niet automatisch een verstoring betekent, stelt OE de criteria om naar PS over te schakelen bij. Enkel indien er een effectieve verstoring wordt vastgesteld, dient er geen PS onderzoek uitgevoerd te worden. Als er geen restanten van een B-horizont worden aangetroffen maar de C-horizont is niet significant vergraven of diep afgetopt en er is nog een kans op het aantreffen van archeologische sporen met kenniswinst, worden er sleuven getrokken.
-	De kantine wordt gesloopt tot op het maaiveld. Funderingen en verhardingen worden pas verwijderd na het archeologisch vooronderzoek of onder begeleiding van een archeoloog.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 22683_Struyf_Heusden-Zolder_PVM_r536_v1.pdf
Auteur(s): LÉONARD Ine

Verslag van resultaten
Bestand: 22683_Struyf_Heusden-Zolder_VVR_r536_v1.pdf
Auteur(s): LÉONARD Ine

Verslag van resultaten
Bestand: 22683_Struyf_Heuseden-Zolder_Bijlage_r536_v0.zip
Auteur(s): LÉONARD Ine

Relaties

Vooronderzoek Heusden-Zolder Heusden-Zolder, Zollikken, M. Scheperslaan 183
Nota - ID 7068
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/7068

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.