archeologienota

Vooronderzoek Beringen Zwanenbergstraat

ID: 6007   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6007

Voorwaarden bij de beslissing

-	Aangezien de landschappelijke boringen allen ingepland worden in of nabij zones die vermoedelijk verstoord zijn, is er weinig zicht op de verstoringsgraad van het bestaande grasveld en is er ook een risico dat men geen natuurlijk referentieprofiel heeft. Er dient dan ook een boring voorzien te worden in het midden van het bestaande grasveld.
-	Er wordt opgelegd dat men met een gutsboor met diameter van 2 cm moet boren omdat men vermoedt dat een edelman niet bruikbaar zal zijn in de zandige bodem. Aan de overzijde van de straat, op dezelfde getuigenheuvel (zie bekrachtigde archeologienota ID 2015 Beringen Paalsesteenweg) gebruikte men echter zonder enige problemen een edelmanboor met diameter 7 cm. Bovendien loopt men met een gutsboor met diameter 2cm een groter risico om niet door ijzerzandsteenbrokken te kunnen boren. Het staat de uitvoerder dus vrij om voor een edelmanboor te kiezen.
-	Er werden geen randvoorwaarden voor de sloop van de bestaande gebouwen en verhardingen opgenomen in de archeologienota. Om schade aan eventueel archeologisch erfgoed te vermijden en het programma van maatregelen uitvoerbaar te maken, dienen de gebouwen afgebroken te worden voor de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek. Hierbij dient er gesloopt te worden tot op het maaiveld. Funderingen, kelders en verhardingen mogen enkel onder toezicht van een archeoloog verwijderd worden.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 17-402 VvdR BINDER tweede concept.pdf
Auteur(s): DE NUTTE Glenn, DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Programma van maatregelen
Bestand: 17-402 PvM BINDER tweede concept.pdf
Auteur(s): DE NUTTE Glenn, DEVILLE Tom

Relaties

Vooronderzoek Beringen Zwanenbergstraat
Nota - ID 11894
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11894

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.