archeologienota

Vooronderzoek Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren Mijnpark Fase 2

ID: 6153   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6153

Voorwaarden bij de beslissing

-	Om het archeologisch vooronderzoek te kunnen uitvoeren, dient het terrein vrijgemaakt te worden van obstakels zonder schade te berokkenen aan het archeologisch niveau. Bomen dienen gekapt te worden tot op het maaiveld zonder te ontstronken. Constructies worden gesloopt tot het maaiveld. Kelders, funderingen en verhardingen worden enkel verwijderd onder archeologisch toezicht.
-	Kijkvensters worden niet enkel aangelegd indien sporen daartoe aanleiding geven maar ook om de schijnbare afwezigheid van sporen te verifiëren.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 2018-0086_Houthalen Helchteren Mijnpark_Bijlage 7.2.PDF
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Programma van maatregelen
Bestand: AN_Houthalen Helchteren Mijnpark Fase2_PvM.pdf
Auteur(s): KRUG Camille

Verslag van resultaten
Bestand: 2018-0086_Houthalen Helchteren Mijnpark_Bijlage 7.1.PDF
Auteur(s): OPDRACHTGEVER opdrachtgever

Verslag van resultaten
Bestand: AN_Houthalen Helchteren Mijnpark Fase2_VVR.pdf
Auteur(s): KRUG Camille

Relaties

Vooronderzoek Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren Mijnpark Fase 2
Nota - ID 6650
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6650

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.