archeologienota

Vooronderzoek Mortsel Drabstraat

ID: 619   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/619

Voorwaarden bij de beslissing

- De Erkende Archeoloog dient te voorzien dat er kijkvensters worden aangelegd, conform de Code van Goede Praktijk. Deze dienen altijd te worden aangelegd, niet alleen als er sprake is van sporen.
- In de archeologienota wordt in het Programma van Maatregelen opgemerkt:
Ook dient er gewezen te worden op de noodzaak van een begeleiding door een gespecialiseerde firma inzake bomdetectie. Voorafgaand het onderzoek wordt nagegaan of begeleiding tijdens de werken mogelijk is of dat een voorafgaande screening noodzakelijk is.
Een voorafgaandelijke screening dan wel een begeleiding tijdens de werken dient te geschieden in overleg met de Erkende Archeoloog, waarbij zo min mogelijk schade wordt berokkend aan het archeologisch patremonium.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Mortsel-Drabstraat - resultaten.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Programma van maatregelen
Bestand: Archeologienota Mortsel-Drabstraat - programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies

Relaties

Vooronderzoek Mortsel Drabstraat
Nota - ID 11922
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11922

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.