archeologienota

Vooronderzoek Halle Noorderstraat

ID: 6616   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6616

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het plan van maatregelen voorziet in een veldkartering en metaaldetectie uitgevoerd in regelmatige raaien van 5 m onderlinge afstand. Bij vondstenconcentraties wordt de afstand tussen deze raaien verdicht in functie van het beantwoorden van de vraagstelling.
-	In functie van de metaaldetectie wordt het gras en kruidlaag kortgemaaid en het maaisel verwijderd voorafgaand aan het metaaldetectieonderzoek.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2017K151_programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DEVROE Annika

Verslag van resultaten
Bestand: 2017K151_verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): DEVROE Annika

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.