Vooronderzoek Sint-Pieters-Leeuw Inkendaalstraat

URI : https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6635

Nota


Locatie

Voorwaarden bij de beslissing
-	Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden een aantal Romeinse bewoningssporen aangetroffen. De werken naar aanleiding van de stedenbouwkundige handelingen onderwerp van deze nota voorzien in een oppervlakkige afgraving van de teelaarde en ophoging ter hoogte van de Romeinse site. Vermits deze werken geen directe verstorende impact hebben op het lokaal bewaarde archeologisch erfgoed werd er een plan van maatregelen opgesteld in functie van een behoud in situ. De zone waar deze maatregelen van toepassing zijn werd op figuur 1 van het plan van maatregelen aangeduid dmv een oranje arcering. In de legende bij de figuur omschrijft de erkende archeoloog deze oranje arcering echter als “vrijgave”.
Het woordgebruik “vrijgave” is voor interpretatie vatbaar. In voorliggend geval moet de term “vrijgave” dus gelezen worden als “zone waar maatregelen ifv behoud in situ van toepassing zijn”.
-	Indien het plan van maatregelen voor behoud in situ niet uitvoerbaar zou blijken is een nieuwe bekrachtigde nota met aangepast plan van maatregelen noodzakelijk.

Alle bestanden

Programma van maatregelen

630 PvM.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Verslag van resultaten

Rapport630SintPietersLeeuwInkendaalstraat.pdf

downloaden
Formaat : application/pdf

Data aardkundig profiel

Boordata.zip

downloaden
Formaat : application/x-zip-compressed

ID 6635

Datum

14-03-2018

Archeoloog

All-Archeo bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00018

Auteur(s)

Cleda, Bénédicte, Hellinx, Alice-Jan, Reyns, Natasja

Gemeente(n)

sint-pieters-leeuw

Beslissing

Aktename met voorwaarden

Behandelaar

Agentschap Onroerend Erfgoed

Projectcode(s)