nota

Vooronderzoek Hasselt Hasselt Henegauw

ID: 6673   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/6673

Voorwaarden bij de beslissing

-	de werken dienen uitgevoerd te worden zoals beschreven in het verslag van resultaten onder 2.2.2 zone 1: voor het kasteel en 2.2.3 zone 2: Binnenplein. Dit wil zeggen dat voor de zone van het binnenplein (uitgezonderd het toekomstige zwembad) bij de nu al verharde delen van het terrein enkel de toplaag verwijderd mag worden, de onderliggende verhardingen/puinlagen of funderingslagen worden niet verwijderd, vervolgens wordt de inrichting in ophoging aangelegd.
-	het plan zijnde figuur 7 in het verslag van resultaten onder 2.2.3 is het effectieve inrichtingsplan en niet het plan toegevoegd in bijlage waarop de vijver nog aangeduid staat.
-	Zoals ook gesteld in het verslag van resultaten vormt het park geen deel uit van deze bouwaanvraag hier mogen dan ook geen werken of werfinrichting in plaatsvinden.
-	In het programma van maatregelen wordt gesproken over de afdek door een folie en vervolgens wordt gesproken over geotextiel. In geval dat er een afdek voorzien wordt in zones waar geen beton of cement gestort zal worden dient geotextiel of een andere waterdoorlaatbare afdek de voorkeur. In het geval er wel sprake zal zijn van het gieten van een vloeibare verharding (bvb beton) dient er een waterdichte folie voorzien te worden zodanig dat er geen uitvloeisel is naar onderliggende archeologische niveaus.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2017D22_21367_PVM.pdf
Auteur(s): COENAERTS Jan, PRAET Maarten

Verslag van resultaten
Bestand: 2017D22_21367_VVR.pdf
Auteur(s): COENAERTS Jan, PRAET Maarten, PYPE Pedro

Relaties

Vooronderzoek Hasselt Hasselt Henegauw
Archeologienota - ID 4534
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/4534

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.