archeologienota

Vooronderzoek Wingene Zeswegestraat 63

ID: 6711   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6711

Voorwaarden bij de beslissing

In de archeologienota worden geen randvoorwaarden bepaald inzake de sloop van de gebouwen en het rooien van de bomen, als is dit noodzakelijk:  
-	Het opgaand (bovengronds) muurwerk van de gebouwen mag gesloopt worden zonder verdere begeleiding, voorafgaand aan het vooronderzoek met ingreep in de bodem. De vloerplaat en de funderingen moeten echter in de bodem blijven tot wanneer het archeologisch onderzoek afgerond is en de erkend archeoloog toestemming geeft om ze te verwijderen. Verder wordt er bij de sloopwerken op toegezien dat de bodemimpact beperkt blijft en er geen graafwerken worden uitgevoerd;
-	Alle bomen moeten gerooid zijn voor de start van het archeologisch vooronderzoek, maar de stobben blijven bewaard en worden niet uitgefreesd tot wanneer het archeologisch onderzoek afgerond is en de erkend archeoloog toestemming geeft

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage - Verkaveling.pdf
Auteur(s): WILLAERT Aaron

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Wingene Zeswegestraat 63.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Wingene Zeswegestraat 63.pdf
Auteur(s): DE TOLLENAERE Joren, THYS Clara, WILLAERT Aaron

Relaties

Vooronderzoek Wingene Zeswegestraat 63
Nota - ID 10427
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10427

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.