archeologienota

Vooronderzoek Hasselt Runsterkiezel te Hasselt

ID: 6795   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6795

Voorwaarden bij de beslissing

De afweging van de verschillende stadia van onderzoek, die doorlopen dienen te worden in het steentijdtraject en de afwegingscriteria die daarbij horen, zijn op zich goed te volgen. De terminologie die daarbij gebruikt wordt is echter niet correct. Een landschappelijk bodemonderzoek dient om vast te stellen in hoeverre de bodemopbouw nog intact is bij een vermoeden van verstoring van de ondergrond. Wanneer geen diepgaande verstoring wordt vermoed/vastgesteld wordt overgegaan naar een verkennend archeologisch booronderzoek. Doel van dit onderzoek is vaststellen of de bodemopbouw dermate intact is dat de hoge verwachting voor steentijd kan worden gehandhaafd. Wanneer deze vraag met ja beantwoord kan worden, wordt overgegaan tot een karterend en eventueel waarderend booronderzoek etc. Omdat geen verstoring vermoed wordt, het gebied was immers voor zover dat gekend kan worden, altijd in gebruik als akker, kan het landschappelijk booronderzoek overgeslagen worden. 
In het PvM wordt landschappelijk booronderzoek gebruikt waar men verkennend booronderzoek bedoeld en verkennend booronderzoek waar men waarderend booronderzoek bedoeld etc.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 23429_PVM_v0_MPR.pdf
Auteur(s): PRAET Maarten

Verslag van resultaten
Bestand: 23429_VVR_v0_MPR.pdf
Auteur(s): PRAET Maarten

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlagen.zip
Auteur(s): ABO nv

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.