archeologienota

Vooronderzoek Tienen Leuvenselaan

ID: 6899   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6899

Voorwaarden bij de beslissing

De archeologienota gaat uit van een afgraving en ophoging van het volledige projectgebied (5000m²).
Dit betekent dat alle nog niet verstoorde zones, en meer bepaald de toekomstige groenzone in het noorden van het projectgebied, eveneens archeologisch geëvalueerd moeten worden conform de bepalingen uit de code goede praktijk. 

Een aantal bomen wordt gerooid. Om schade aan het archeologische vlak te voorkomen is het ontstronken van deze bomen in de te onderzoeken zones enkel toegelaten tijdens of na afronding van het archeologisch onderzoek.
Lokaal ondiep frezen met een maximale diepte van 10cm is wel toegelaten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 4190972 Archeologienota Tienen - Leuvenselaan.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VAN MIERLO Tine

Programma van maatregelen
Bestand: 4190972 PvM Tienen - Leuvenselaan.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, VAN MIERLO Tine

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.