archeologienota

Vooronderzoek Oostkamp Akkerstraat

ID: 7098   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7098

Voorwaarden bij de beslissing

In de archeologienota wordt gesteld dat het proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd worden vóór de sloop van het centrale gebouw en na het rooien van de aanwezige bomen (zonder frezen). 
Dit wordt aangevuld met een randvoorwaarde met betrekking tot de sloop van de verhardingen: het is toegelaten dat de toplaag hiervan opgebroken wordt, maar minstens de onderfundering blijft behouden tot het proefsleuvenonderzoek. Eventuele verdere en definitieve opbraak van de verharding is afhankelijk van de resultaten van dat proefsleuvenonderzoek en is pas toegelaten van zodra de erkende archeoloog hiervoor de toestemming geeft.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 1 - Zonering.pdf
Auteur(s): DE TOLLENAERE Joren

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van maatregelen - Waardamme Akkerstraat.pdf
Auteur(s): VAN GOIDSENHOVEN Wouter

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten - Waardamme Akkerstraat.pdf
Auteur(s): DE TOLLENAERE Joren, THYS Clara, WILLAERT Aaron

Relaties

Vooronderzoek Oostkamp Akkerstraat
Nota - ID 12130
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/12130

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.