archeologienota

Vooronderzoek Kinrooi Kinrooi Heinestraat

ID: 7179   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7179

Voorwaarden bij de beslissing

-	indien tijdens het proefsleuvenonderzoek steentijdartefacten worden aangetroffen dan worden deze locatie(s) omzichtiger onderzocht door de richtlijnen van de Code Goede Praktijk 8.6.1.8.2° na te leven.
-	Indien hieruit blijkt dat er waarderende archeologische boringen nodig zijn dan kan het grid niet aangelegd worden volgens de resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek aangezien deze onderzoeksmethode niet werd opgenomen in het programma van maatregelen. Het grid van een evt. waarderend archeologisch booronderzoek wordt derhalve gebaseerd op de vondstlocaties van het proefsleuvenonderzoek.
-	Proefputten in functie van steentijd artefactensites worden aangelegd indien de vorige onderzoeksmethoden onvoldoende informatie opleverden over de afbakening, spreiding en waarde van de aangetroffen vuursteenconcentraties.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PvM_Kinrooi_Heinestraat.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BLOMME Annelore, BRACKE Maarten, VROMANS Annelore

Verslag van resultaten
Bestand: VvR_Kinrooi_Heinestraat_met_bijlage.pdf
Auteur(s): ACKE Bert, BLOMME Annelore, BRACKE Maarten, VROMANS Annelore

Relaties

Vooronderzoek Kinrooi Kinrooi Heinestraat
Nota - ID 7768
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/7768

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.