archeologienota

Vooronderzoek Hasselt Kuringen

ID: 7291   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7291

Voorwaarden bij de beslissing

Een klein deel van het gebied valt onder een 2de fase. Het is wenselijk dat na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek een inschatting gemaakt wordt van de al dan niet kenniswinst van een onderzoek in fase 2. Dit op basis van het aanwezige profiel van het onderzoek in fase 1 en de mogelijke impact van de huidige bebouwing nog aanwezig in het deelgebied dat pas in een latere fase ingevuld zal worden als parking (fase 2).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2018D57 Kuringen PRGRMM 2de versie.pdf
Auteur(s): DE LOOF Anne

Verslag van resultaten
Bestand: 2018D57 Kuringen VERSLAG 2de versie.pdf
Auteur(s): DE LOOF Anne

Relaties

Vooronderzoek Hasselt Kuringen
Nota - ID 12214
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/12214

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.