archeologienota

Vooronderzoek Bocholt Bocholt, Lozen, Rondestraat

ID: 7361   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7361

Voorwaarden bij de beslissing

Wegens de, tijdens het landschappelijk booronderzoek aangetoonde, natheid van het terrein is de verwachting voor bewonings- en begravingssporen uit de periodes tot de Nieuwe Tijd eerder laag. Mogelijk werd het terrein eerst opgehoogd alvorens de gebouwen, zichtbaar op de historische kaarten, op te richten. Een andere mogelijkheid, die tevens vermeld werd in de archeologienota, is dat het terrein na elke afbraakfase geëgaliseerd werd. De kans is reëel dat restanten van de Nieuwe Tijd zich onder de verstoring of in de Ap bevinden. Tijdens het aanleggen van de proefsleuven in het zuiden van het terrein dient de Ap dan ook laagsgewijs verwijderd te worden om dit te verifiëren.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: LO-18-RO Deel 2.pdf
Auteur(s): DE LANGHE Hanne, DRIESEN Petra, HIMPE Thomas, VANAENRODE Willem

Verslag van resultaten
Bestand: LO-18-RO Bijlagen.pdf
Auteur(s): DE LANGHE Hanne, DRIESEN Petra, STEEGMANS Joris

Data aardkundig profiel
Bestand: dov-archeologie.zip
Auteur(s): VANAENRODE Willem

Verslag van resultaten
Bestand: LO-18-RO Deel 1.pdf
Auteur(s): DE LANGHE Hanne, DRIESEN Petra, HIMPE Thomas, VANAENRODE Willem

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.