archeologienota

Vooronderzoek Pepingen Pepingen - Steenweg op Bellingen (23.021V)

ID: 7410   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7410

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het plan van maatregelen voorziet in een veldkartering en metaaldetectie uitgevoerd in regelmatige raaien van 10 m onderlinge afstand. Deze looplijnen met tussenafstand van 10 m zijn te verspreid en laten bijgevolg geen adequate waardering toe mbt de aanwezigheid van een militaire archeologische site. In functie van het beantwoorden van de vraagstelling wordt de metaaldetectie uitgevoerd in regelmatige raaien die elkaar overlappen..
-	Met het oog op de correcte uitvoering van de metaaldetectie wordt het gras en kruidlaag kortgemaaid en het maaisel verwijderd voorafgaand aan het metaaldetectieonderzoek.
-	Van iedere relevante vondst aangetroffen tijdens het metaaldetectieonderzoek worden de x‐ en y‐coördinaten individueel ingemeten (planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370)).
-	Elke gedetecteerde, relevante metaalvondst krijgt een vondstnummer en vondstkaartje (cf.
Code van Goede Praktijk V2.0 hoofdstuk 6.8)
-	Voor alle metaalvondsten wordt in de vondstenlijst aangegeven of de vondst al dan niet gerelateerd kan zijn aan een specifiek militair treffen (zie onderzoeksvragen)
-	De kogels worden beschreven in een aparte vondstenlijst met minimum vondstnummer, sporen van afvuren, sporen van impact, sporen van fabricage, bewaringstoestand, gewicht, afmetingen (breedste en smalste zijde).
-	Van de metaalvondsten die gerelateerd kunnen worden aan een militaire aanwezigheid worden detailfoto’s (en/of type- voorbeelden) genomen en in de nota opgenomen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PVM Pepingen 23.021V.pdf
Auteur(s): BEUKELAAR-VAN GULIK Tessa

Verslag van resultaten
Bestand: ZAN554_Pepingen – Steenweg op Bellingen een gescheiden rioolstelsel(23.021V)ArcheologieNota.pdf
Auteur(s): BEUKELAAR-VAN GULIK Tessa, GROENHUIJZEN Mark

Relaties

Vooronderzoek Pepingen Pepingen - Steenweg op Bellingen (23.021V)
Nota - ID 11398
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11398

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.