archeologienota

Vooronderzoek Genk Maaseikerbaan te Genk

ID: 7514   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7514

Voorwaarden bij de beslissing

-	Er dienen voldoende boringen gezet te worden om het ven af te bakenen. Door 5 landschappelijke boringen in een kruisvorm te zetten, is de kans eerder klein dat men het ven goed gaat kunnen afbakenen. Wellicht zijn er plaatselijk verdichtingen nodig om de exacte locatie van het ven te kennen. Zo vermijdt men het risico dat men later verkennende archeologische boringen in het ven plant. Het terrein is momenteel grotendeels verhard. Men kan er dus voor kiezen om machinaal te boren of om het landschappelijk booronderzoek pas uit te voeren na de sloop van het gebouw en het verwijderen van de verhardingen.
-	De sloop van het gebouw gebeurt tot op het maaiveld. Funderingen en het verwijderen van verhardingen gebeurt onder toezicht van een archeoloog. In de archeologienota stelt men dat het verwijderen van de verhardingen en de sloop van het gebouw geen probleem vormt omdat het terrein is opgehoogd maar men weet niet hoe dik de ophoging is, hoe diep de fundering van het gebouw is, hoe het gebouw gefundeerd is en op welke diepte de verhardingen werden aangelegd. De aannemer mag niet dieper ontgraven dan de ophoging maar dat belet de aannemer niet om dieper te slopen. Als het bebouw op paalfunderingen gebouwd werd en de aannemer verwijdert deze, loopt men het risico dat dit grote verstoringen van het archeologisch vlak met zich mee brengt.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 17-369 Genk Maaseikerbaan PVM Binder 270518.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Verslag van resultaten
Bestand: 17-369 Genk Maaseikerbaan BO Binder 270518.pdf
Auteur(s): DEVILLE Tom, HOUBRECHTS Sara

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.