archeologienota

Vooronderzoek Tervuren Maagdekensdelle te Vossem

ID: 7551   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7551

Voorwaarden bij de beslissing

Het bureauonderzoek en plan van maatregelen wijzen terloops op de rijke militaire geschiedenis van Vossem en stellen dat hiermee rekening moet gehouden worden tijdens het vooronderzoek, echter zonder in detail te treden. 
Uit de publicatie “Bijdragen tot de geschiedenis van Vossem”, uitgegeven door het gemeentebestuur van Tervuren, 1979, blijkt dat Vossem doorheen de geschiedenis meermaals gebruikt als tijdelijke militaire verblijfplaats:
-	In 1635 trokken Franse legers door de Voervallei en richtten grote schade aan.
-	In 1656 bezette het leger van Juan van Oostenrijk het dorp veertien dagen lang.
-	1667-68, een deel van de Franse ruiterij legeren 2 maand te Vossem. 
-	Tussen 4 en 7 juni 1673 maakt het Franse leger op weg naar Maastricht halt te Vossem. De Franse koning Lodewijk XIV logeert in het hof Ter Munck ten westen van het huidige projectgebied.
-	In  1677 wordt er melding gemaakt van een kampement in juli en één in oktober telkens van een tiental dagen.
-	Van 1 tot 12 juni 1690 legerde de artillerie van het Hollandse leger te Vossem.
-	In maart 1691 kampeerden het regiment dragonders van Marwitz en de Hessische ruiterij te Vossem.
-	Eind oktober 1746 wordt Vossem bezet door een 2000 tal Franse ruiters.
-	In 1747 slaan verschillende regimenten op verschillende tijdstippen hun tenten op te Vossem.
Tijdens het vooronderzoek kunnen bijgevolg vondsten en archeologische sporen aangetroffen worden van deze tijdelijke legerkampementen. 
De code goede praktijk stelt op p. 65-66 dat bij situaties waarbij vondstenconcentraties of de resten van archeologische sites zich in de bovenste lagen bevinden, of wanneer deze lagen belangrijke informatie bevatten over de historische ontwikkeling van het terrein die lagen behandeld moeten worden als een spoor, zoals beschreven in hoofdstuk 8.6.1.4 tot en met 8.6.1.9.
Indien op basis van het bureauonderzoek of ander reeds uitgevoerd vooronderzoek verwacht wordt dat in deze lagen resten van een archeologische site aanwezig kunnen zijn waarvoor metalen vondsten relevante informatie opleveren, worden deze lagen nog voor het uitgraven van de sleuven onderzocht met een metaaldetector, minstens binnen de contouren van de sleuven.
Van iedere relevante vondst worden de x‐ en y‐coördinaten individueel ingemeten met een nauwkeurigheidsgraad van minimaal 1 centimeter.
In functie van de uitvoering van dit verplichte metaaldetectieonderzoek moeten de te onderzoeken locaties voorafgaandelijk kortgemaaid worden en ontdaan van hinderlijke begroeiing.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Plannen.zip
Auteur(s): PELSMAEKERS Sander

Programma van maatregelen
Bestand: 23274_R1_Tervuren_PVM.pdf
Auteur(s): PELSMAEKERS Sander

Verslag van resultaten
Bestand: 23274_R1_Tervuren_VVR.pdf
Auteur(s): LAMBERTS Melissa

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.