nota

Vooronderzoek Bree Meinestraat

ID: 7557   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/7557

Voorwaarden bij de beslissing

-	Het uitvoeren van de verankering van de funderingen mag niet leiden tot schade aan het archeologisch erfgoed. Hiervoor kan men de opgraving al volledig uitvoeren voor men met de verankering start of de opgraving uitvoeren tot een bepaald niveau, het archeologisch vlak afdekken met geotextiel en de werkputten terug aanvullen met zand om dan de verankering uit te voeren. Het eerste scenario brengt de minste risico’s met zich mee.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2018B324-Bree-Meinestraat-Nota programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): WOUTER Yperman

Verslag van resultaten
Bestand: 2018B324-Bree-Meinestraat-Nota verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): WOUTER Yperman

Relaties

Vooronderzoek Bree Meinestraat
Archeologienota - ID 2008
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/2008

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.