archeologienota

Vooronderzoek Ninove Ninove - Hof ter Groeninge

ID: 7861   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/7861

Voorwaarden bij de beslissing

-	Wat betreft de metaaldetectie: 
Binnen de zones van vervolgonderzoek wordt het niveau onder de recente ophogingspakketten vlakdekkend onderzocht d.m.v. een metaaldetector. Indien dit niveau niet gelijk is aan het archeologische niveau moet een tweede vlakdekkende metaaldetectie voorzien worden van het archeologische niveau. 
-	Wat betreft de registratie van de haardkuilen binnen zones waarin zich ook oudere sporen bevinden:
Alle aangetroffen sporen, dus ook de oppervlakkige haarden worden bij de aanleg opgeschoond, genummerd en gefotografeerd, alsook gescreend met de metaaldetector.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Data aardkundig profiel
Bestand: Bijlage_5_beschrijving_profielen.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_1_Bestaande toestand.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage_4_proefsleuven.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Data aardkundig profiel
Bestand: Bijlage_6_situering_profielen.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_9_conservatierapport_munt.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_10_conservatierapport_ijzeren_plaat.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_14_Ninove militairerekeningen 1580-1715.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_13_proefsleuven_geofysisch_1op750.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_16_dwarsprofielen_2.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_15_dwarsprofielen_1.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_7_basis_grondplan_kad_1op750.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_2_ontworpen toestand.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_8_basis_grondplan_per_periode_spoornummers_1op750.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_12_spoor_en_vondstenlijst_kampement.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_11_conservatierapport_fibula.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_3_Rapport geofysisch onderzoek.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage_17_lijsten.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Programma van maatregelen
Bestand: 2016G80_2018F151_2017C1_2017L145_programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Verslag van resultaten
Bestand: 2016G80-2018F151-2017C1_2017L145_verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): VERBRUGGE Arne

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.