archeologienota

Vooronderzoek Bree Brugstraat

ID: 8206   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8206

Voorwaarden bij de beslissing

-	Indien men tijdens het landschappelijk bodemonderzoek een intact podzolprofiel (minstens B en C horizont) onder een antropogene plaggenbodem aantreft, kan de aanwezigheid van de plaggenbodem geen argument zijn om niet over te gaan tot een verkennend archeologisch booronderzoek.
-	Om de trefkans te verhogen, dient het verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden met een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m cfr CGP 8.4 (zie bijlage)  
-	Om het risico op schade te verminderen, worden er enkel proefputten in functie van steentijd artefactensites aangelegd indien men onderzoeksvragen heeft naar de afbakening en waardering van de aangetroffen vuursteenconcentraties

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2018F173 Bree Brugstraat 43 PRGRMM.pdf
Auteur(s): VAN DE KONIJNENBURG Rik

Verslag van resultaten
Bestand: 2018F173 Bree Brugstraat 43 VRSLG.pdf
Auteur(s): VAN DE KONIJNENBURG Rik

Relaties

Vooronderzoek Bree Brugstraat
Nota - ID 13888
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/13888

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.