nota

Vooronderzoek Retie Retie Turnhoutsebaan

ID: 8341   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/8341

Voorwaarden bij de beslissing

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek dienen de bomen gekapt te worden. Daarbij mogen de stronken niet verwijderd worden, noch mag het terrein vlakdekkend gefreesd worden. Uitfrezen van individuele stronken is wel toegestaan.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: N_RetieTurnhoutsebaan_Bijlagen.zip
Auteur(s): BAAC VLAANDEREN bvba

Programma van maatregelen
Bestand: N_RetieTurnhoutsebaan_PvM_DEF.pdf
Auteur(s): DE HERDT Toon

Verslag van resultaten
Bestand: N_RetieTurnhoutsebaan_VVR_DEF.pdf
Auteur(s): DE HERDT Toon, MERTENS Elke

Relaties

Opgraving Retie Turnhoutsebaan
Eindverslag - ID 845
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/845

Vooronderzoek Retie Retie Turnhoutsebaan
Archeologienota - ID 6520
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6520

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.