nota

Vooronderzoek Putte Putte Leuvensebaan

ID: 8373   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/8373

Voorwaarden bij de beslissing

Het programma van maatregelen voor fase 2 dient uitgevoerd te worden zoals omschreven in de bekrachtigde archeologienota (ID 1224) en de nota (ID 8373). Bomen kunnen gerooid worden tot op het maaiveld maar mogen niet ontstronkt worden voor het archeologisch vooronderzoek. De sloop van de bestaande gebouwen dient omzichtig te gebeuren zonder graafwerken in de omliggende, niet bebouwde/verharde delen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Digitaal werkputten plan
Bestand: 2018G85_veldwerkplan.zip
Auteur(s): BERVOETS Gerben, DEVROE Annika

Programma van maatregelen
Bestand: 2018G85_programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): BERVOETS Gerben, DEVROE Annika

Verslag van resultaten
Bestand: 2018G85_foto's klein.zip
Auteur(s): BERVOETS Gerben, DEVROE Annika

Verslag van resultaten
Bestand: 2018G85_verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): BERVOETS Gerben, DEVROE Annika, DONDEYNE Stefaan

Relaties

Vooronderzoek Putte Putte Leuvensebaan
Archeologienota - ID 1224
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1224

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.