nota

Vooronderzoek Meise Ossegemstraat 24

ID: 8617   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/8617

Voorwaarden bij de beslissing

De uitbreiding van de opgraving met 817m² dient zeker uitgevoerd te worden tenzij aan volgende criteria wordt voldaan:
-	Er worden enkel grootschalige verstoringen (dieper dan de gemiddelde diepte van de sporen op de opgraving)) aangetroffen in een 15 meter brede zone grenzend aan de eventuele uitbreiding van de opgraving. De diepte van deze verstoringen wordt gecheckt met afgravingen en/of coupes. 
-	Er wordt in de 15 meter brede zone grenzend aan de uitbreiding geen enkel archeologisch relevant spoor aangetroffen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Data aardkundig profiel
Bestand: Bijlage 3 Boorgegevens.pdf
Auteur(s): J Huizer

Programma van maatregelen
Bestand: Programma van Maatregelen a765-18 Meise.pdf
Auteur(s): BEKE Floris, JEROEN Vanhercke

Verslag van resultaten
Bestand: Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek a765-18 Meise.pdf
Auteur(s): JEROEN Vanhercke, VERBEKE Erik

Relaties

Opgraving Meise MEIS-18
Eindverslag - ID 1071
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/1071

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.