archeologienota

Vooronderzoek Galmaarden Galmaarden Molenstraat

ID: 863   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/863

Voorwaarden bij de beslissing

Proefsleuven hebben tot doel een ruimtelijk inzicht van de archeologische site verwerven. 
De dekkingsgraad is van die aard dat hij toelaat om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over de rest van het terrein, en bedraagt als uitgangspunt 12,5%. Deze dekkingsgraad van 12,5% wordt opgedeeld in 10% sleuven en 2,5% kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Indien afgeweken wordt van deze dekkingsgraad op basis van de bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en verantwoord in de rapportering.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Galmaarden_Molenstraat_DEEL3_PvM_24102016.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Galmaarden_Molenstraat_DEEL 2_VVR_24102016.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Relaties

Vooronderzoek Galmaarden Galmaarden Molenstraat
Nota - ID 4315
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/4315

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.