archeologienota

Vooronderzoek Gent Eikstraat 85

ID: 874   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/874

Voorwaarden bij de beslissing

-	De fase van het landschappelijk booronderzoek dient in zijn totaliteit te worden uitgevoerd conform het boorpuntenplan in het programma van maatregelen, zelfs indien verstoring wordt vastgesteld. Er dient immers een gebiedsdekkend beeld te worden verkregen van de bodemopbouw en eventuele verstoring. 
-	Bij het aanleggen van het proefsleuvenonderzoek dient eveneens uitgegaan te worden van een dekking van 10% aan proefsleuven en 2,5% aan kijkvensters of dwarssleuven, conform de Code Goede Praktijk 8.6.2. Bij vaststelling van verstoring tijdens het terreinwerk kán gemotiveerd worden afgeweken van de dekkingsgraad maar dient een regelmatige, ruimtelijke spreiding aangehouden te worden die een beeld geeft van de bodemopbouw over het volledige projectgebied.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: GEN-EIK_ProgrammaVanMaatregelen_20161024.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: GEN-EIK-VerslagvanResultaten_20161019.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Programma van maatregelen
Bestand: GEN-EIK_ProgrammaVanMaatregelen_20161024.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: GEN-EIK-VerslagvanResultaten_20161019.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Programma van maatregelen
Bestand: GEN-EIK_ProgrammaVanMaatregelen_20161024.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Verslag van resultaten
Bestand: GEN-EIK-VerslagvanResultaten_20161019.pdf
Auteur(s): BENJAMINS Matthias, DE SMAELE Bart, PIETERS Hadewijch

Relaties

Vooronderzoek Gent Eikstraat 85
Nota - ID 1210
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/1210

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.