archeologienota

Vooronderzoek Leuven Tiensestraat 189-197, Leuven

ID: 8910   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/8910

Voorwaarden bij de beslissing

Bij het uitgesteld vooronderzoek wordt volgende fasering gevolgd:
1.	De kelder van Tiensestraat 195 wordt binnenin onderzocht door een bouwhistoricus vóór de sloop van de gebouwen. 
2.	Er wordt gesloopt tot op maaiveldniveau, waarbij het tongewelf van de kelder van Tiensestraat 195 behouden moet blijven. 
3.	De kelder van Tiensestraat 195 wordt aan de buitenzijde onderzocht door een archeoloog en bouwhistoricus. Er worden putten geplaatst op strategische plaatsen langs het muurwerk met aandacht voor eventuele aanlegsleuven. 
4.	Onderzoek van de archeologische en bouwhistorische elementen van de bestaande panden én eventuele voorgangers zoals aangegeven in het programma van maatregelen.
5.	Proefsleuven op het achtererf zoals aangegeven in het programma van maatregelen.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Leuven_PvM_Concept.pdf
Auteur(s): VAN MIERLO Tine

Verslag van resultaten
Bestand: Leuven_Archeologienota_Concept.pdf
Auteur(s): VAN MIERLO Tine

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.