archeologienota

Vooronderzoek Kortenberg Kammestraat

ID: 9073   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9073

Voorwaarden bij de beslissing

1) Waarderend vooronderzoek in functie van steentijd artefactensites volgt op het verkennend vooronderzoek bj het aantreffen an één litisch artefact en/of één organisch cultuurobject dat een steentijddatering onderbouwt.

2) Bijkomende boringen en/of proefputten in functie van steentijd artefactensites worden geplaatst indien eht waarderend booronderzoek negatief zou zijn ter verificatie van een kleinschalige steentijd artefactensite rondom de positieve verkennende boring.

3) Het beschrijven van de referentieprofielen bij landschappelijke boringen, de proefputten en het proefsleuvenonderzoek wordt steeds uitgevoerd door een aardkundige, conform de Code van Goede Praktijk v3.0 (p. 86).

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 2018I122_PvM.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Verslag van resultaten
Bestand: 2018I122_VvR.pdf
Auteur(s): HEIRBAUT Elly N.A.

Relaties

Vooronderzoek Kortenberg Kammestraat
Nota - ID 16119
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/16119

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.