archeologienota

Vooronderzoek Bertem Leefdaal-Blijenberg

ID: 9223   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9223

Voorwaarden bij de beslissing

1.	Onder paleobodem wordt ook de Holocene bodem verstaan begraven onder colluvium of alluvium.

2.	Het verkennend booronderzoek wordt uitgevoerd in een regelmatig verspringend boorgrid van 12 m bij 10 m, waarbij de boringen binnen één raai op een onderlinge afstand van 12 m staan en de raaien op een onderlinge afstand van 10 m.

3.	Ondanks een negatief resultaat bij het landschappelijk bodemonderzoek of het verkennend booronderzoek moet omwille van het hoge steentijdpotentieel alsnog aandacht gaan naar steentijdsites tijdens het proefsleuvenonderzoek in de vorm van een aangepaste uitvoering van de sleuven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Leefdaal-Blijenberg VVR.pdf
Auteur(s): VANDER GINST Vanessa, VAN ROY Julie

Programma van maatregelen
Bestand: Archeologienota Leefdaal-Blijenberg PVM.pdf
Auteur(s): VANDER GINST Vanessa, VAN ROY Julie

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.