archeologienota

Vooronderzoek Halle Auguste Demaeghtlaan

ID: 9258   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9258

Voorwaarden bij de beslissing

1.	Verkennend booronderzoek volgt op het landschappelijk bodemonderzoek indien minimaal de B horizont grotendeels bewaard is.

2.	Na het verkennend booronderzoek maakt de erkend archeoloog een methodologische afweging binnen een kosten-batenoverweging aan de hand van de resultaten van de reeds uitgevoerd onderzoeken met betrekking tot de uniformiteit en complexiteit van de aardkundige context, de vondstdensiteit en de horizontale en verticale spreiding van de artefacten, ecofacten en/of relevante aardkundige eenheden. Hierbij is het niet uitgesloten dat (voor bepaalde delen van het terrein) het direct plaatsen van proefputten kosten-baten meer verantwoord is.

3.	Het uitgangspunt voor de proefsleuven is een oriƫntatie dwars op de isohypsen. Deze oriƫntatie kan eventueel worden aangepast op basis van de resultaten van de voorafgaande onderzoeken.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: PM Halle - Auguste Demaeghtlaan_v006.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DOUCET Alexander, KEERSMAEKERS Emma, VAN GENECHTEN Ben

Verslag van resultaten
Bestand: AN Halle - Auguste Demaeghtlaan_Plannen.pdf
Auteur(s): BK-ECOSYSY bvba, CLAESEN Jan

Verslag van resultaten
Bestand: AN Halle - Auguste Demaeghtlaan_v004.pdf
Auteur(s): AUDENAERT Evelien, BOUCKAERT Kevin, CLAESEN Jan, DOUCET Alexander, KEERSMAEKERS Emma, VAN GENECHTEN Ben

Verslag van resultaten
Bestand: AN Halle - Auguste Demaeghtlaan_Technisch Verslag Controleboringen.pdf
Auteur(s): BK-ECOSYS bvba, CLAESEN Jan

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.

Disclaimer

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze documenten op basis van het Onroerenderfgoeddecreet en het Onroerenderfgoedbesluit, maar staat in geen geval in en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van deze documenten. Bij opmerkingen of vragen over de rechtmatigheid van de inhoud van de dossiers of uw privacy, kan u contact opnemen met informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. Daarnaast vindt u meer informatie in onze privacyverklaring.