archeologienota

Vooronderzoek Zoutleeuw Linterseweg

ID: 9507   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9507

Voorwaarden bij de beslissing

Indien het archeologisch booronderzoek een Neolitische site suggereert, moet er aandacht gaan naar steentijdarcheologie in de vorm van laagsgewijs afgraven, manueel schaven rond de  en 3D-inmeten van losse artefacten en concentraties, én het evalueren en registreren van sproen en vondstenconcentraties zoals proefputten in functie van steentijd artefactensites. dit is nodig aangezien dergelijke sites nog steeds grotendeels bestaan uit concentraties van lithisch materiaal.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: 4190548 Zoutleeuw, Linterseweg_Archeologienota.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, DOCKX Caroline

Programma van maatregelen
Bestand: 4190548 Zoutleeuw, Linterseweg_PvM.pdf
Auteur(s): ALMA Xander, DOCKX Caroline

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.