archeologienota

Vooronderzoek Jabbeke Boomgaardstraat

ID: 9730   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9730

Voorwaarden bij de beslissing

1)	Het voorgestelde onderzoekstraject beoogt de evaluatie van alle archeologische niveaus die door de geplande werken bedreigd worden. Deze werken kaderen binnen de realisatie van woningen, wegenis én rioleringswerken. Als de bodemingreep van de rioleringswerken dieper reikt dan de funderingsdiepte van de woningen, moet hiermee rekening gehouden worden bij het uitvoeren van het archeologisch (voor)onderzoek. 

2)	Omdat Jabbeke tijdens de Wereldoorlogen omwille van de strategische locatie een doelwit was, moet het terrein systematisch worden onderzocht door middel van metaaldetectie. Bij het proefsleuvenonderzoek wordt systematische metaaldetectie gecombineerd met het laagsgewijs aanleggen van de sleuven.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: Archeologienota Jabbeke-Boomgaardstrat - programma van maatregelen.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies, VAN ROY Julie

Verslag van resultaten
Bestand: Archeologienota Jabbeke-Boomgaardstraat - verslag van resultaten.pdf
Auteur(s): DE RAYMAEKER Annelies, VAN ROY Julie

Relaties

Vooronderzoek Jabbeke Boomgaardstraat
Nota - ID 13558
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/13558

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.