archeologienota

Vooronderzoek Bornem Lodderstraat

ID: 9898   URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/9898

Voorwaarden bij de beslissing

Voorafgaand aan een eventueel verkennend archeologisch booronderzoek dient met zekerheid vastgesteld te worden dat de bodem voldoende intact is, en dient duidelijk te zijn of in de geselecteerde zone ophogingen en/of afgravingen hebben plaatsgevonden. Indien de geplande landschappelijke boringen onvoldoende informatie opleveren, dient het landschappelijk bodemonderzoek uitgebreid te worden met bijkomende boringen en/of profielputten.

Downloads

Alle bestanden downloaden

Programma van maatregelen
Bestand: 786 PvM.pdf
Auteur(s): REYNS Natasja

Verslag van resultaten
Bestand: Rapport786BornemLodderstraat.pdf
Auteur(s): BRUGGEMAN Jordi

Relaties

Vooronderzoek Bornem Lodderstraat
Nota - ID 14003
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14003

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.