Eindverslag

Opgraving Aalter Aalter, Sint-Jozefstraat

ID
1714
URI
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/1714

Downloads

Alle bestanden downloaden

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 6_ASK_LME-NT.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 5_ASK_MEV-ME.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 9_Conserveringsrapport metaalvondsten A-19.0209 Aalter.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 8_ Determinatietabel_maalsteenen.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 10_bijlagen zooarcheologie_B_gebitsgegevens.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 10_bijlagen zooarcheologie_A_determinatieoverzicht.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 13.1_houtskoolonderzoek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 10_bijlagen zooarcheologie_C_kenmerken.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 11_fysisch antropologisch onderzoek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 13.2_houtskoolonderzoek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 12.2_bijlage botanie.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 14 bijlagen houtonderzoek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 10_bijlagen zooarcheologie_D_osteometrie.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_aardewerk middeleeuwen.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 4_ASK_IJZ-ROM.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 18_structurenlijst.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 17_sporenlijst.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_bouwkeramiek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_glas.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 19_vondstenlijst.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_handgevormd aardewerk.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 16_C14onderzoek.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_vuursteen.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: bijlage 12.1_waarderingsrapport botanie.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_Romeins aardewerk.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_natuursteen.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 20_determinaties_metaal.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: Bijlage 3_ASK_bijlage.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Verslag van resultaten
Bestand: A-19.0209 Aalter.pdf
Auteur(s): MOSTERT Mirjam

Relaties

Vooronderzoek Aalter Sint-Jozefstraat
Nota - ID 10692
https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/10692

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.