Eindverslag

Opgraving Leuven Kessel-Lo, Koningsstraat 33

ID
921
URI
https://id.erfgoed.net/archeologie/eindverslagen/921

Downloads

Alle bestanden downloaden

Foto aardkundig profiel
Bestand: dov-archeologie referentieprofielen.zip
Auteur(s): VANAENRODE Willem

Verslag van resultaten
Bestand: Rapport 901 Kessel-Lo Koningsstraat 33 AO Eindverslag.pdf
Auteur(s): DRIESEN Petra, VANAENRODE Willem, VAN DE STAEY Inge

Foto aardkundig profiel
Bestand: KE-18-KOAO Werkput, profielen, sporen.zip
Auteur(s): STEEGMANS Joris

Relaties

Vooronderzoek Leuven Kessel-Lo, Koningsstraat 33
Archeologienota - ID 6829
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6829

Meer weten?

Meer informatie over het archeologisch traject kan je terugvinden op onze website.