Premieloket

Via het premieloket kan je een erfgoedpremie, onderzoekspremie of uitbetaling aanvragen. Je kan hier ook een overzicht raadplegen van je ingediende aanvragen.

Energieadvies

Vraag een energieadvies onroerend erfgoed aan via dit formulier.

Toelatingen voor werken

Via het toelatingenloket kan je een toelating aanvragen voor werken, diensten of beheersmaatregelen aan of in beschermd onroerend erfgoed. Je kan hier ook je online dossier verder opvolgen.

Archeologieportaal

Een erkend archeoloog kan via dit portaal projectcodes aanvragen en documenten indienen voor archeologische trajecten.

Toevalsvondsten

Ontdek je per toeval iets waarvan je vermoedt dat het om een archeologische vondst gaat? Meld je vondst binnen de drie dagen via dit formulier.
Meer informatie over toevalsvondsten kan je hier vinden.

Metaaldetectievondsten

Een erkend metaaldetectorist of archeoloog kan via deze tool metaaldetectievondsten melden en vroegere vondstmeldingen raadplegen.

(Archeologie)nota’s

Raadpleeg alle archeologienota’s en nota’s opgemaakt voor archeologische trajecten waarvan akte is genomen.

Eindverslagen

Raadpleeg alle gepubliceerde eindverslagen opgemaakt voor archeologische trajecten.

Projectcodes

Zoek een projectcode en bekijk waar deze gebruikt werd in het archeologisch traject.

Erkenningsaanvraag metaaldetectorist

Wil je graag aan de slag als erkende metaaldetectorist? Vraag dan hier je erkenning aan bij het agentschap.