Erfgoedpremie aanvragen volgens standaard procedure

Met deze applicatie vraag je bij het agentschap Onroerend Erfgoed een erfgoedpremie aan volgens de standaardprocedure voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen of erfgoedlandschappen. Op deze aanvraag is het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 van toepassing.

Deze aanvraag wordt ingevuld en ondertekend door jou, de premienemer. Als premienemer ben jij de opdrachtgever van de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten, én draag jij de kosten ervan. Je kan enkel een erfgoedpremie krijgen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die nog niet uitgevoerd zijn of waarmee nog niet gestart wordt vóór de premie is toegekend. Een goedgekeurd beheersplan kan een voorwaarde zijn om een erfgoedpremie te kunnen aanvragen.Meer informatie daarover vind je op onze website: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen.

Is er voor de geplande beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten een stedenbouwkundige of andere vergunning nodig? Vraag die dan vooraf aan bij de bevoegde vergunningverlenende overheid. Ook moet je, binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, bepaalde handelingen melden bij de gemeente waar het onroerend goed ligt.

Voor verschillende handelingen aan een beschermd goed is een toelating van Onroerend Erfgoed nodig. Die toelatingsvraag is automatisch vervat in deze premieaanvraag, tenzij je dit liever apart indient. Binnen erkende Onroerenderfgoedgemeenten is met deze online-applicatie nog geen gecombineerde premie- en toelatingsaanvraag mogelijk. Zorg in dat geval dat je eerst over een toelating van de Onroerenderfgoedgemeente beschikt, of gebruik dit premieaanvraagformulier.

De applicatie is alleen bruikbaar wanneer je beschikt over een eID of een federaal token.

Is een online aanvraag niet mogelijk? Of geef je de voorkeur aan een formulier dat je op papier kan invullen? Gebruik dan dit aanvraagformulier.

Gebruik de applicatie als volgt:

  • Om naar een volgende stap te gaan of terug te keren, gebruik je de navigatiebalk onderaan. Je kan steeds terugkeren naar elke voorgaande stap, vooruit ga je stap per stap.
  • Voor meer uitleg bij een vraag kan je over het vraagtekentje (?) achter die vraag zweven.
  • Je kan een opgestarte premieaanvraag tussentijds bewaren. Vul bovenaan rechts je mailadres in en klik op bewaar. Je ontvangt vervolgens een mail met een link via dewelke je de premieaanvraag kan verderzetten.