Een metaaldetectievondst melden

Heb je als erkend metaaldetectorist of magneetvisser archeologische vondsten opgespoord met een metaaldetector of magneet? Dan meld je de vondsten via deze applicatie.

Je meldt je aan met je elektronische identiteitskaart of eID.

Gebruik een recente versie van je browser (Internet Explorer wordt vanaf versie 11 ondersteund). Lukt het niet om aan te melden? Neem dan contact op met onze hoofdzetel.

Vul het meldingsformulier zo correct en volledig mogelijk in.
Welke gegevens heb je nodig om het formulier in te vullen? (verplicht in te vullen velden):
  • je erkenningsnummer
  • de datum van de vondst
  • de vindplaats van de vondst - je geeft deze weer op kaart
  • het bodemgebruik van de vindplaats
  • een beschrijving van de vondst met metalen component
  • de bewaarplaats van de vondst met metalen component
Welke vondsten meld je?
  • (een ensemble van) metaaldetectievondsten, opgeviste vondsten en eventuele bijvondsten, gevonden in Vlaanderen, zowel onder als boven water
  • alle vondsten tot en met eind 18de eeuw, depotvondsten zoals muntschatten uit 19de en 20ste eeuw én alle vondsten uit de Eerst en Tweede Wereldoorlog
  • niet alleen de “mooie” vondsten uit een ensemble, maar het geheel aan vondsten
  • bij twijfel meld je best alles
Bewaring van de vondsten.

Vondsten die je zelf bewaart, moet je als een goede huisvader beheren. Dat betekent dat je archeologische vondsten die bij elkaar horen bijeenhoudt, ze in goede staat behoudt en ze beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek.

MEDEA

Wij werken nauw samen met MEDEA (www.vondsten.be). MEDEA is een online platform waar detectoristen, onderzoekers en erfgoedmedewerkers archeologische metaaldetectievondsten en kennis hierover kunnen delen via een publiek toegankelijke databank. MEDEA spitst zich eveneens toe op het systematisch registreren van metaaldetectiecollecties die ontstaan zijn vóór de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet.

Heb je je vondsten ingevoerd in MEDEA? Vul dan in het metaaldetectieformulier het MEDEA id-veld in. Zo kunnen wij een link leggen met de MEDEA-databank.